Op zoek naar een erkende aankoopmakelaar?

Wij bieden diensten van erkende NVM en VBO aankoopmakelaars voor een vast tarief van €2.250,-

Aankoopmakelaar inschakelen

NVM, VastgoedPRO of VBO aankoop makelaar

De Erkende Aankoopmakelaar maakt alleen gebruik van erkende NVM, LMV of VBO aankoopmakelaars. Doordat deze makelaars zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie bent u ervan verzekerd dat zij kwaliteit leveren en dat ze zich houden aan de richtlijnen van de beroepsorganisatie.

NVM

De NVM aankoopmakelaar heeft kennis van elk aspect van de woningmarkt. NVM makelaars weten zich te onderscheiden van andere makelaars door de kwaliteit, dienstverlening, het advies en de vakkennis die zij bieden. Deze kwaliteit wordt gewaarborgd door constante verbetering van kennis door trainingen en scholing. Daarnaast blijven NVM makelaars op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wonen, regel- en wetgeving. Bij een NVM makelaar kunt u altijd terecht, of het nu gaat om koop, verhuur, nieuwbouw, taxaties of onteigening.


De NVM aankoopmakelaar zal altijd proberen inzicht te krijgen in de specifieke wensen van iedere klant. Hij zal daarom regelmatig overleggen met de opdrachtgever en hem op de hoogte houden van alle mogelijkheden. Wanneer een NVM makelaar lid is van NVM wonen wordt deze regelmatig onderworpen aan de controle van de Commissie Lidmaatschapszaken. Hierdoor blijft de kwaliteit van de makelaars op niveau. Daarnaast eist de NVM dat alle leden zich blijven ontwikkelen. Hiervoor zijn verplichte educatietrajecten ontwikkeld.  Wanneer de woningmakelaar zijn taken verzaakt, kan de NVM hem een boete geven of zijn lidmaatschap laten beëindigen.

Waar kan ik terecht met een klacht?
Bij klachten over de verrichtingen van een NVM makelaar kunt u de makelaar hierover schriftelijk aanspreken. De makelaar of diens kantoor kan zich in eerste instantie buigen over de klacht om samen met u tot een oplossing te komen. Wanneer u er met de makelaar niet uit komt, kunt u de klacht voorleggen aan de NVM, afdeling Consumentenvoorlichting.

U kunt de klacht met bijbehorende correspondentie per post opsturen naar:


Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein


Het kan zijn dat de Consumentenvoorlichting een klacht ontvangt waaruit niet duidelijk blijkt dat de klacht al is voorgelegd aan de makelaar. De Consumentenvoorlichting zal dan in de meeste gevallen de klacht voorleggen aan de makelaar. U kunt de Consumentenvoorlichting ook telefonisch bereiken voor het stellen van vragen, klachten kunnen echter niet telefonisch worden afgehandeld. Mocht u een vraag willen stellen aan de NVM, dan kan dat op werkdagen van 9.00 - 11.30 via telefoonnummer: 030 - 60 85 189

VBO

De VBO is opgericht om als keurmerk te dienen richting de consument, en als zekerheid richting de geldverstrekker, dat de makelaar/taxateur bevoegd is om te taxeren.

Gecertificeerde VBO makelaars en taxateurs staan in het register van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) ingeschreven. Zij voldoen daarmee aan de eisen van de geldverstrekkers, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast zijn deze makelaars en taxateurs erkend door Stichting Waarborgfonds Eigen Woning en de Vereniging Eigen Huis.


Gecertificeerde makelaars en taxateurs voldoen aan de zware eisen die zijn gesteld door de Europese Norm 45013. Deze zijn opgesteld door een certificerende instelling. Bij het NRVT gaat het om de instelling Det Norske Veritas. Een Waarborgcommissie houdt toezicht op het certificeringsproces. In deze commissie zitten vertegenwoordigers uit de makelaarsbranche, afnemers van makelaarsdiensten en externe deskundigen.

Niet iedere makelaar kan zomaar lid worden van de VBO. Dit komt doordat de VBO hoge eisen stelt aan het lidmaatschap. Zo moet de makelaar voldoen aan eisen rondom vakmanschap, reputatie en opleiding. De makelaar dient in het bezit te zijn van een makelaarsdiploma en positief bekend staan. Het bestuur controleert dit door middel van collegiale toetsing. De makelaar dient zich daarnaast te houden aan de voorwaarden en gedragscode van de VBO.


Waar kan ik terecht met een klacht?
Mocht er een klacht zijn van de belanghebbende partij, en tussen beide partijen wordt geen oplossing tot stand gebracht, dan is het lid van de VBO verplicht de opdrachtgever te wijzen op de mogelijkheid de klacht te melden aan de het hoofdbestuur van de VBO. Deze klacht moet binnen zes maanden geschieden, nadat het lid van de VBO de opdrachtgever heeft gewezen op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen bij het hoofdbestuur. 

VastgoedPRO

VastgoedPRO is een beroepsorganisatie waarbij ruim 800 register-makelaars zijn aangesloten. Het doel van deze organisatie is het behartigen van de belangen van de aangesloten makelaars en hun cliënten. De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de makelaardij in onroerende zaken.

De kwaliteit wordt gewaarborgd door stringente beroepsregels, vastgelegd in de VastgoedPRO Erecode. Zo mogen register-makelaars die lid zijn van de VastgoedPRO niet handelen voor eigen rekening.

VastgoedPRO stelt de belangen van de consument centraal en tracht voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften. De snelle veranderingen in de markt vereisen een alert beleid. Hierin past het streven naar wettelijke regelingen ter bescherming van de consument. VastgoedPRO wil een vrije makelaarskeuze in een transparante markt. De consument is gebaat bij duidelijke beroepsregels en een degelijke tuchtrechtspraak.